Research papers

Autor: Hortalà, Joan
Fecha: 2000-05

 

RESUMEN: El 20 d’octubre de 1831 va obrir les portes el mercat madrileny. En un espai de trenta dies, és a dir, des de la publicació de la Llei fundacional fins a la data indicada, es va fer tot el necessari perquè la borsa comencés a funcionar: es va nomentar els agents, es va constituir el Col·legi, es va designar ja Junta Sindical i el Síndic President. I, naturalment, es van admetre els diferents títols a cotització.

Para descargar el paper haz click aquí.